Bộ chia thức ăn Richell 98107 100ml (8c)

  • Thiết kế hiện đại dễ sử dụng
  • Gồm 8 hộp, mỗi hộp 100ml
  • Hộp có thể tái sử dụng nhiều lần