Bộ chia thức ăn Richell RC98106 (10 hộp 50ml)

  • Thiết kế hiện đại dễ sử dụng
  • Gồm 10 hộp, 50ml/hộp
  • Hộp có thể tái sử dụng nhiều lần