Bộ chia thức ăn Richell RC98108 (6 hộp 150ml)

  • Thiết kế hiện đại dễ sử dụng
  • Gồm 6 hộp, 150ml/hộp
  • Hộp có thể tái sử dụng nhiều lần