Dầu Nutra Omega 3 cá hồi – 240ml

  • Cho bé 7 tháng – 8 tuổi
  • Dung tích: 240 ml
  • Chai đựng bằng nhựa