Gia vị rắc cơm Nhật Bản 6 vị 30 gói

Gia vị rắc cơm gồm 30 gói nhỏ chia làm 6 vị khác nhau:

  • Cá thu rong biển
  • Cá ngừ nướng Mirin
  • Trứng rong biển
  • Rong biển
  • Cá hồi
  • Trứng cá tuyết