Khay trữ đông Richell RC49080 25ml (2c)

  • Gồm có 2 khay
  • Chất liệu nhựa PP an toàn
  • Mỗi khay gồm 8 ngăn