Máy đun và hâm nước pha sữa điện tử – QUICK 5 – FB3569TK