Móc dù vuông Duy Tân

60.000

  • Móc có thể treo mọi vị trí, tiện lợi
  • Có thể gấp gọn khi không sử dụng
  • Kích thước sản phẩm: 35 x 35 x 40 cm