Nhiệt kế điện tử Microlife MT200

  • Đo trong vòng 10 giây
  • Thiết kế đầu dò mềm
  • Bảo hành trọn đời
  • Kích thước hộp: 18×5.4cm
  • Kích thước sản phẩm: 13×1.5cm