Nước mắm cá cơm than Sống Sạch Food (60ml)

  • 100% cá cơm than Quảng Nam
  • Độ đạm cao (>40g/l)
  • Thanh ngọt tự nhiên
  • Độ tuổi: 8 tháng trở lên
  • Dung tích: 60ml
  • Nơi sản xuất: Quảng Nam, Việt Nam