Rơ lưỡi tiệt trùng Mintuu

5.000

  • Tiệt trùng theo công nghệ EO.GAS
  • Phòng chống bệnh tưa lưỡi ở trẻ
  • Hàng Việt Nam chất lượng cao