Tã dán Huggies size M 76 miếng (cho bé 6-11kg)

  • Gồm có 76 miếng
  • Dành cho bé từ 6-11kg
  • Chất liệu tốt, an toàn
  • Loại: bỉm dán
  • Chống tràn tuyệt đối
  • Xuất xứ: Việt Nam