Thìa mềm munchkin 10062

  • Chất liệu nhựa an toàn cho bé
  • Mầu sắc đa dạng, bắt mắt
  • Dùng cho trẻ trên 3 tháng