Túi nhai chống hóc Kidsme cho bé 6m+ (màu chanh)

  • Giảm thiểu khả năng bé bị nghẹn, hóc
  • Kích thích khả năng nhai
  • Phát triển thị giác, xúc giác